Welke vakken zijn beschikbaar als bijvak?

Economie et société en France (B2, semester 1, blok 1)
Lire, écrire, interpréter et traduire (B2, semester 1, blok 1, alleen oneven jaren)
Invitation au voyage (B2, semester 1, blok 2, alleen even jaren)
Figures féminines de la littérature (B2, semester 1, blok 2, alleen oneven jaren)
La France et la Francophonie (B2, semester 2, blok 1, alleen even jaren)
Ecrivain médiateur (B2, semester 2, blok 1, alleen oneven jaren)
Langues, cultures et communication (B2, semester 2, blok 2)
Littérature arthurienne et son héritage (B2, semester 1, blok 1, alleen even jaren)
Acquisition du français et bilinguisme (B2, semester 1, blok 2, alleen even jaren)
Apprentissage et enseignement du français langue étrangère et seconde (B2, semester 1, blok 2, alleen oneven jaren)
Pratique de la traduction (B2, semester 2, blok 1)
Variatie in Betekenis (B2, semester 2, blok 2)
Recherches et écriture (B3, semester 2, blok 1)

Hoe kan ik de roosters zien als gaststudent?

Klik rechts bovenin op ‘Rooster toevoegen’ en vervolgens op ‘Cursus’. Zoek hier nu op het gewenste vak. Let op: vakken waarvan je het rooster wilt zien moeten afzonderlijk worden toegevoegd. Je kunt wel meerdere vakken selecteren en toevoegen. Klik nu op ‘Roosters toevoegen’ en selecteer per vak of je de hoorcolleges, werkcolleges of tentamens wilt zien. Klik op ‘OK’. De vakken zijn nu zichtbaar in het rooster.

Hoe kan ik me inschrijven voor vakken?

Voor informatie over het inschrijven voor vakken als gaststudent kan je op deze pagina terecht.

Contactinformatie van de opleiding Franse Taal en Cultuur is te vinden op deze pagina.