Deze website is bestemd voor bachelorstudenten Franse taal en cultuur in Nederland. Het project Frans Centraal heeft als doel om het onderwijs en de expertise op het gebied van de Franse taal en cultuur beter zichtbaar en gemakkelijker toegankelijk maken voor studenten. Door studenten de mogelijkheid te geven een of meer Franstalige vakken te volgen aan een andere universiteit kan het bestaande landelijke aanbod maximaal worden benut en is er extra ruimte voor verbreding en verdieping. Op deze website is praktische informatie te vinden over het landelijke aanbod van mogelijke ‘uitwisselingscursussen’.  

Er zijn vijf universiteiten die aan die aan dit programma deelnemen: de Universiteit van Amsterdam (UvA), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit Leiden (UL), de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht (UU). Klik op de naam van een universiteit voor informatie over het aanbod.